Goede Herderschool

De Goede Herderschool is een christelijke school. Het uitgangspunt bij ons onderwijs is de Bijbel, het Woord van God. Wij geloven dat elk mens door God geschapen is met eigen gaven, naar Zijn beeld. Ieder mens, ieder kind is daarom uniek.